PROJEKT

Kakšeno je bistvo projekta?
Kakšni so bili cilji?
Kdo ga je financiral?

Vsi odgovori so tukaj …

V zadnjih desetih letih se je brezposelnost v Evropi precej pove?ala! Še posebej prizadeti so mladi. Za vstop na trg dela se sre?ujejo še težje. Ste vedeli, da je stopnja brezposelnosti mladih dvakrat ve?ja od povpre?ne stopnje?

Strategija Evropa 2020 je prevzela zadevo in vlaga v temo podjetništva: “Da bi Evropa prišla nazaj k rasti in višji stopnji zaposlenosti, Evropa potrebuje ve? podjetnikov”.

Spodbuditi mlade, da postanejo podjetniki ni enostavno: 40% mladih nakazuje zanimanje za podjetništvo, a le 4% jih dejansko poskusi. Kako lahko poskusimo zmanjšati to vrzel?

V zadnjih letih so bili uvedeni številni ukrepi za podjetništvo mladih: usposabljanje na podro?ju vodenja projektov, finan?na podpora, posebni inkubatorji itd. Še veliko pa je treba storiti za izboljšanje družbene zastopanosti podjetništva in uspeha v evropski kulturi. V skladu z akcijskim na?rtom za podjetništvo 2020 je “razširjena kultura, ki ne prepoznava ali zadostno nagrajuje podjetniških prizadevanj in ne slavi uspešnih podjetnikov kot vzornikov, ki ustvarjajo delovna mesta in dohodek. Da bi podjetništvo postalo motor rasti v našem gospodarstvu, Evropa potrebuje globoke kulturne spremembe”.

Kako se odzvati?
– z dekonstrukcijo družbenih predstav podjetništva in uspeha,
– z ozaveš?anjem in spodbujanjem neformalnih veš?in mladih v podjetništvu,
– z ustvarjanjem zaupanja mladih žensk v podjetniško avanturo
– s spodbujanjem vklju?evanja modulov ozaveš?anja o podjetništvu in usposabljanja v za?etno usposabljanje,
– z u?enjem iz evropskih kulturnih razlik na to temo, da bi zamajali naše stereotipe o mladinskem podjetništvu.

Zato smo v okviru programa Erasmus+ za mladino in šport vzpostavili partnerstvo za strateško sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, financirano s podporo Evropske komisije. Pet organizacij iz Francije, Irske, Gr?ije in Slovenije je preu?ilo temo za oblikovanje orodij, ki vam ga predstavljamo tukaj.

?e želite izvedeti ve?, kliknite tukaj in odkrijte …