PROJEKT

Kakšeno je bistvo projekta?
Kakšni so bili cilji?
Kdo ga je financiral?

Vsi odgovori so tukaj …

V zadnjih desetih letih se je brezposelnost v Evropi precej povečala! Še posebej prizadeti so mladi. Za vstop na trg dela se srečujejo še težje. Ste vedeli, da je stopnja brezposelnosti mladih dvakrat večja od povprečne stopnje?

Strategija Evropa 2020 je prevzela zadevo in vlaga v temo podjetništva: “Da bi Evropa prišla nazaj k rasti in višji stopnji zaposlenosti, Evropa potrebuje več podjetnikov”.

Spodbuditi mlade, da postanejo podjetniki ni enostavno: 40% mladih nakazuje zanimanje za podjetništvo, a le 4% jih dejansko poskusi. Kako lahko poskusimo zmanjšati to vrzel?

V zadnjih letih so bili uvedeni številni ukrepi za podjetništvo mladih: usposabljanje na področju vodenja projektov, finančna podpora, posebni inkubatorji itd. Še veliko pa je treba storiti za izboljšanje družbene zastopanosti podjetništva in uspeha v evropski kulturi. V skladu z akcijskim načrtom za podjetništvo 2020 je “razširjena kultura, ki ne prepoznava ali zadostno nagrajuje podjetniških prizadevanj in ne slavi uspešnih podjetnikov kot vzornikov, ki ustvarjajo delovna mesta in dohodek. Da bi podjetništvo postalo motor rasti v našem gospodarstvu, Evropa potrebuje globoke kulturne spremembe”.

Kako se odzvati?
– z dekonstrukcijo družbenih predstav podjetništva in uspeha,
– z ozaveščanjem in spodbujanjem neformalnih veščin mladih v podjetništvu,
– z ustvarjanjem zaupanja mladih žensk v podjetniško avanturo
– s spodbujanjem vključevanja modulov ozaveščanja o podjetništvu in usposabljanja v začetno usposabljanje,
– z učenjem iz evropskih kulturnih razlik na to temo, da bi zamajali naše stereotipe o mladinskem podjetništvu.

Zato smo v okviru programa Erasmus+ za mladino in šport vzpostavili partnerstvo za strateško sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, financirano s podporo Evropske komisije. Pet organizacij iz Francije, Irske, Grčije in Slovenije je preučilo temo za oblikovanje orodij, ki vam ga predstavljamo tukaj.

Če želite izvedeti več, kliknite tukaj in odkrijte …