PARTNERJI

Virginie ROSA-ARSENE, vodja projektov raznolikosti pri Hauts de Garonne Développement, agenciji za gospodarski razvoj na desnem bregu Bordeauxa. Virginie je že koordinirala projekt Erasmus+, “Raznolikost spolov spodbuja zaposlovanje”, katerega cilj je bil izdelati orodja za pomo? pri prekvalifikaciji brezposelnih žensk na delovna mesta, ki jih ve?inoma opravljajo moški. ?e želite izvedeti ve? o Hauts de Garonne Développement, kliknite tukaj.

Charline JAMBERT, mlada podjetnica. Od 27. leta je za?ela in razvijala obsežne evropske projekte. Njeni najljubši predmeti? Enakost spolov, mladina in podjetništvo. Eden od ciljev: najti nove pristope in inovativna digitalna sredstva za ozaveš?anje in usposabljanje (serious igre, izobraževalni videoposnetki, dinami?ne delavnice itd.). ?e želite izvedeti ve?, kliknite tukaj.

Eugénie KING, oblikovalka u?enja. Ima ve? kot deset let izkušenj s podro?ja oblikovanja u?enja. Ker je ve?ino svoje kariere preživela v neprofitnih organizacijah, se je specializirala za razvoj veš?in. Zanimajo jo nove u?ne tehnologije, vloga, ki jo imajo pri vzpostavljanju delovnih odnosov, in podpora, ki jo nudijo pri u?enju.

Andrej KORPAR, predsednik Kluba podjetniškega gibanja EMC. Slednje mladim pomaga, da postanejo podjetniki, voditelji in vzorniki v svojih lokalnih in mednarodnih skupnostih. ?lani EMC se prek zvestih prostovoljcev aktivno vklju?ujejo v mladinsko podjetništvo. EMC ustvarja projekte, namenjene vklju?evanju mladih v podjetniški duh z metodami treniranja, podpore in razvoja veš?in. ?e želite izvedeti ve? o EMC, kliknite tukaj.

Sharon JACKSON, kvalificirana visokošolska in nadaljevalna u?iteljica, ustanoviteljica ESA – Evropske akademije za trajnost. Že ve? kot 20 let je mentorica mladim podjetnikom v Veliki Britaniji in 10 let v Gr?iji. Zlasti je bila mentorica mladim ženskam v številnih obsežnih programih: podjetnice na Univerzi v Hertfordshiru (Velika Britanija), WISE- Ženske inovatorke v socialnem podjetništvu (Gr?ija / Španija / Hrvaška), Cambridge Gateway na kolidžu Murray Edwards … ?e želite izvedeti ve? o ESA, kliknite tukaj.