ΟΙ ETAIΡΟΙ

Virginie ROSA-ARSENE, Διευθύντρια έργου ποικιλομορφίας στο Hauts de Garonne Développement, ο οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης στη δεξιά όχθη του Μπορντό. Η Virginie έχει ήδη δοκιμάσει και συντονίσει ένα έργο Erasmus +, «Η διαφοροποίηση των φύλων για την ενίσχυση της απασχόλησης», στόχος του οποίου ήταν να παράγει εργαλεία για να βοηθήσει τις άνεργες γυναίκες να μετεκπαιδευτούν σε εργασίες που γινόνταν κυρίως από άνδρες. Για να μάθετε περισσότερα για το Hauts de Garonne Développement, κάντε κλικ εδώ.

Charline JAMBERT, νέος επιχειρηματίας. Από την ηλικία των 27 ετών, ξεκίνησε και ανέπτυξε ευρωπαϊκά έργα μεγάλης κλίμακας. Τα αγαπημένα του θέματα; Ισότητα των φύλων, νεολαία και επιχειρηματικότητα. Ένας στόχος: εύρεση νέων προσεγγίσεων και καινοτόμων ψηφιακών μέσων για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση (σοβαρά παιχνίδια, εκπαιδευτικά βίντεο, δυναμικά εργαστήρια κ.λπ.).

Eugénie KING, σχεδιαστής μάθησης. Έχει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας σχεδιασμού κατάρτισης. Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας της σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, έχει ειδικευτεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Έχει έντονο ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες μάθησης, τον ρόλο που διαδραματίζουν στη δημιουργία εργασιακών σχέσεων και την υποστήριξη που παρέχουν στη μάθηση.

Andrej KORPAR, Πρόεδρος του Entrepreneurship Movement Club (EMC). Το τελευταίο βοηθά τους νέους να γίνουν επιχειρηματίες, ηγέτες και πρότυπα στο τοπικό και διεθνές κοινό τους. Τα μέλη του EMC συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματικότητα των νέων μέσω μόνιμων εθελοντών. Η EMC δημιουργεί έργα που στοχεύουν στη συμμετοχή των νέων στο επιχειρηματικό πνεύμα μέσω μεθόδων καθοδήγησης, υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Για να μάθετε περισσότερα για το EMC, κάντε κλικ εδώ.

Sharon JACKSON, Εκπαιδεύτρια Ανώτατης εκπαίδευσης, περαιτέρω εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ιδρύτρια της ESA – European Academy Sustainability. Καθοδηγεί νέους επιχειρηματίες για περισσότερα από 20 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και για 10 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει εκπαιδεύσει κυρίως νέες γυναίκες σε πολλά προγράμματα μεγάλης κλίμακας: Γυναίκες Επιχειρηματίες στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire (UK), WISE- Women Innovators In Social Enterprise (Ελλάδα / Ισπανία / Κροατία), Cambridge Gateway στο Murray Edwards College… Για να μάθετε περισσότερα για την ESA, κάντε κλικ εδώ.