ΤΟ ΚΙΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αποκατάσταση της ισορροπίας της ανισοτήτας των φύλων

Επειδή οι νέες γυναίκες είναι λιγότερες από τους νέους άνδρες για να επιλέξουν την επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τις νέες γυναίκες για τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους, με το να δοκιμάσουν αυτήν την περιπέτεια. Η “Επιχειρηματικότητα, γιατί όχι εγώ;” απευθύνεται ιδιαίτερα σε αυτές, ταυτίζοντας αυτές με γυναικεία πρότυπα.