DELAVNICA

Uravnotežiti neenakosti med spoloma

Ker se manj mladih žensk odlo?a za podjetništvo kot mladih moških, je klju?nega pomena, da mlade ženske seznanimo z možnostmi, ki so jim na voljo s preizkusom te pustolovš?ine. “Podjetništvo, zakaj ne jaz?” je namenjen zlasti njim, z identifikacijo z ženskimi vzornicami.