ERASMUS+ PROGRAM

Kaj je strateško partnerstvo za sodelovanje za inovacije?

Strateško Partnerstvo za mladino in šport program Erasmus+, ponuja priložnost za organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter tudi za podjetja, javne organe, ki delujejo v različnih družbeno-gospodarskih sektorjih, naj sodelujejo pri vzpostaviti inovativne prakse, ki vodijo do visokokakovostnega poučevanja, usposabljanja, vajeništva, mladinskega dela, modernizacije institucij in družbenih inovacij.

Podpreti je mogoče različne dejavnosti: študije, ankete, mednarodna srečanja, nadzor zaposlitve, usposabljanje, razvoj in eksperimentiranje inovativnih metod in orodij …

Kakšni so cilji strateškega partnerstva?

Njihov namen je podpreti razvoj, prenos in / ali izvajanje inovativnih praks na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski organizacijski ravni. Spodbujajo skupne pobude, ki spodbujajo sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj na evropski ravni. Upoštevati morajo prednostne naloge, ki jih je določila Evropska komisija.

Katere transverzalne prednostne naloge podpira program?

– Spodbujati pridobivanje, ocenjevanje in priznavanje spretnosti in kompetenc za spodbujanje zaposljivosti in socialne vključenosti. Ta dinamika zahteva sodelovanje med področji izobraževanja, usposabljanja, mladine in poklicnega sveta.

– Spodbujati socialno vključenost in pravičnost za vse z izboljšanjem socialnih, državljanskih, medkulturnih, kritičnih veščin in sodelovanja mladih. Olajšati prehod učencev z različnimi praksami, povezanimi s formalnim/neformalnim izobraževanjem, pa tudi s priznavanjem, potrjevanjem in izboljševanjem spretnosti in kvalifikacij.

– Povečati strokovni razvoj tistih, ki delajo ali so dejavni na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, z inovacijami in z izboljšanjem kakovosti in izbire v začetnem usposabljanju in nadaljnjem usposabljanju z vzpostavitvijo novih pedagogik in metodologij

– Povečati vključenost lokalnih in regionalnih javnih organov v kvalitativni razvoj področij izobraževanja, usposabljanja in mladine.

– Spodbujati razdeljevanje med različnimi izobraževalnimi sektorji (formalno, neformalno, neformalno) za podporo poklicni integraciji, individualnemu učenju in osebnostnemu razvoju študentov, učencev, študentov.

– Izboljšati zmogljivosti organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, zlasti na področju strateškega razvoja, organizacijskega vodenja, vodenja, kakovosti.

Če želite izvedeti več, obiščite …