ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Προωθήστε τις άτυπες δεξιότητες των νέων!

Παίξτε μέσω του Σοβαρού Παιχνιδιού «Επιχειρηματικές δεξιότητες σε καθημερινές δραστηριότητες» με τους Lea, Medhi και Max. Οι συνηθισμένες δραστηριότητες αυτών των τριών νέων μαθητών επισημαίνουν τις άτυπες δεξιότητες που είναι χρήσιμες σε μια επιχειρηματική περιπέτεια.

Ορίστε, κάντε κλικ στην εικόνα για να ξεκινήσετε!